About 
I am a 23 year old photographer  from Sweden.
Inspiration for the work I create comes from observing my surroundings and trying to capture captivating details or scenes that others often pay no attention to. I am also inspired by  films with unique compositional and cinematographic skills.

I like to work in black and white with high contrast and details such as reflections and shadows frequently feature in my work. Landscapes and architecture are frequent subejct matter featuring in my photography.Photography is more than just an interest or way to spend my time; it helps me to enjoy, make sense of and capture world in a way I am comfortable with. I see the world in black and white and my surroundings as potential scenes to capture, I am always at work trying to compose photographs of what I am seeing. I use both digital and analogue processes.

Om mig

Jag är en 23 årig fotograf från Sverige.

Inspirationskällor till det jag fotograferar kommer från att jag observerar min omgivning och försöker fånga fascinerande detaljer och scener som andra oftast inte lägger märke till. Jag inspireras också av filmer med unika filmkonstnärliga egenskaper..

Jag tycker mest om att fotografera i svartvitt med hög kontrast och detaljer som reflektioner och skuggor är ofta en viktig del av mina projekt. Landskap och arkitektur figurerar ofta i mina bilder.

För mig är fotografi mer än bara ett intresse eller ett sätt att tillbringa tid. Fotograferande hjälper mig att uppskatta och förstå världen omkring mig på ett sätt som känns tryggt. Jag ser världen i svartvitt och mina omgivningar som potentiella fotografier, min hjärna arbetar konstant med att komponera och rama in det jag ser. Jag använder både digitala och analoga fotografiska processer.
Freelance work

I am available to hire for freelance event and commercial photography jobs. To inquire, use the contact form under contact in the menu and I will gladly discuss ideas.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.