“Inside”
“Inside” is a mini project consisting of digital photographs and a poem. The project was made between march and june of 2020 and was about my experience of life during the Covid-19 pandemic in Europe. The final outcome of “Inside” was an A5 photo book.

“Inside” är ett mini projekt bestående av digitala fotografier och en dikt. Projektet skapades mellan mars och juni år 2020. Det handlar om livet under Covid-19 pandemin i Europa. Slutresultatet var en fotobok i A5 format med samma namn som projektet.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.