Pride 2021
This is a series of photos taken by me at Zurich Pride 2021. This was a significant experience for me as it was the first time I have been to pride since coming out as lesbian earlier this year. For me these photos are about being brave and not having fear of someones reaction when I say I’m gay. Knowing that being proud and open about who I am and who I am attracted to and that it is a part of my identity which is important matters more than everyones approval at the cost of me being myself in whole.
Detta är en serie foton som jag tog på Zürich Pride 2021. Det var en signifikant upplevelse för mig eftersom det var den första gången jag gått på pride sedan jag kom ut som lesbisk tidigare i år. För mig handlar dessa bilder om att vara modig och inte vara rädd för andras reaktioner när jag berättar för de att jag är lesbisk. Att vara öppen och stolt över den är och vilka jag  attraheras till eftersom det är en viktig del av min identitet som spelar större roll än alla andras acceptans av mig eftersom det isåfall är på beskostnad av att vara mig själv i min helhet.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.