“Silence” and “Silenced?”
“Silence” and “Silenced?” are two projects about global warming and climate change that I made in September/October of 2019.

“Silence” is about invisible climate change, most of the photos are of flowers and nature, places which are often considered clean and unpolluted even though the pollution is just there in a form that is invisible to the human eye in forms like air or water pollution. 

“Silenced?” shows a more literal version of what climate change is in the context of city environements. I focused on man made structures, major contruction and image composition with lines and shapes as a main subject. I made two photo books of these projects; one called “Silence” and the other called “Silenced?”.

“Silence” och “Silenced?” är två projekt från september/oktober 2019 som handlar om den globala uppvärmningen och klimatförändringar. “Silence” handlar om osynliga klimatförändringar såsom vatten och luftföroreningar och jag valde att fotografera blommor och platser som skulle kunna misstas som rena och oförorenade. Platser där föroreningarna kanske är mikroskopiska osynliga på långt håll.

“Silenced?” visar en mer bokstavlig bild av vad klimatförändringar är och hur de ser ut i stadsmiljöer. Jag hade byggnader och andra konstgjorda platser, byggarbetsplatser och bildkompositioner med linjer och former som fokus i många av bilderna. Jag gjorde 2 fotoböcker av dessa projekt: en vid namn “Silence” och den andra “Silenced?”.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.