“Sommaren 2020”
These are some photos taken during summer 2020. I was given a Hasselblad 500 c/m as a graduation gift and I spent a lot of time learning how to use it and getting used to it. The self portrait of was taken on my Pentax MX on 35mm film with a 50mm Asahi lens.
Här är några bilder tagna under sommaren 2020. Jag fick en Hasselblad 500 c/m i studentpresent och tillbringade mycket tid på att lära mig att använda den och vänja mig vid att fota med den. Självporträttet togs på 135 film med min Pentax MX och ett 50mm Asahi objektiv.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.