“Surrealism”

“Surrealism” is a project exploring the divide between reality and the surreal. I focused on portraying this through high contrast, black and white, studio photography on film. I wanted the models hair to be the main subject of the photos and for it to seem unclear where she is or what she is doing.

I projektet “Surrealism” utforskade jag gränsen mellan verklighet och det surrealistiska. Jag visade detta genom att ta bilder på svartvit film med hög kontrast och i studio. Jag ville att modellens hår skulle vara fokuset och att kombinationen av hennes svarta kläder och den svarta bakgrunden skulle leda till att bildernas kontext blev otydlig och lite mysterisk.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.