“Suspended Time”
“Suspended Time” is a project made in 2020 about moments or scenes in which the pace of time feels altered, slower than usual or almost frozen in that moment. I chose to make a project about this feeling since it is one I often have when I take photos, whether it’s the moment I check the composition before pressing the shutter or the moment between pressing the shutter and seeing the image or advancing the film. I chose to focus on nature scenes and the soft and natural tones of autumn colours, I also used shallow depth of field for close up photos to create a combintion of softness and concentration on the main subject(s) of the photos. The photographs were taken 120 Kodak Portra 160 film (pushed-shot at iso 200) with a Hasselblad 500 c/m and 80mm Zeiss lens. The locations were in Stockholm and near Arvika, Värmland in Sweden.

“Suspended Time” är ett projekt som jag fotade hösten/vintern 2020. Projektet handlar om stunder eller scener då det känns som att tiden går i en långsamare takt än vanligt eller nästan har stannat. Jag valde att skapa ett projekt om denna upplevelse eftersom jag ofta har den när jag fotar, antingen mellan det att jag kollar en sista gång att bildkompositionen i sökaren stämmer innan jag trycker på slutarknappen eller under tiden mellan det att jag trycker på slutarkanppen tills dess att jag ser bilden på kamerans skärm eller vrider fram filmen. Jag har valt att mest fokusera på naturscener och mjuka, naturliga, höstliga färger. Jag har också använt låga aperturer i bilder där jag vill skapa en känsla av ett djup som nästan kan uppfattas som oändligt. Fotografierna är tagna på Kodak Portra 160 i 120 format (som jag exponerat som om det vore iso 200) med en Hasselblad 500 c/m kamera med ett Zeiss 80mm objektiv. Bilderna togs i Stockholm och i närheten av Arvika, Värmland.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.