“Tipp - Tapp”“Tipp - Tapp” is a project I made in December 2021. I shot the project on Fujifilm Instax square monochrome and colour film with a Fujifilm Instax SQ6 camera. I wanted to capture the experience of the weeks before christmas and new years, the anticipation and dread.

I’ve previously made the project “Jul och Nyår” on the topic of my christmas and new year celebrations at home. However this project is different, “Jul och Nyår” focused on the experience of a joyful christmas, a one at a time when I felt people around me weren’t dissapointed and the last christmas before the pandemic.
“Tipp - Tapp” has been made into a handprinted zine however I hope to print it in higher quality when possible.


“Tipp - Tapp” är ett proejkt från December 2021. Bilderna togs på Fujifilm Instax square monochrome och färgfilm med en Fujifilm SQ6 kamera. Jag ville fånga upplevelsen av veckorna före jul, både det bra och det fruktade. 

Jag har tidigare skapat projektet “Jul och Nyår” som handlade om mitt jul och nyårsfirande 2019/2020. Detta projektet är dock annorlunda. “Jul och Nyår” la fokuset på en glädjeful jul och den sista före  coronapandemin. 

Jag har skapat en hemmagjord zine av “Tipp - Tapp” men vill trycka den med en bättre skrivare.

Copyright © Astrid Robertsson, 2022. All rights reserved.